Sídlo

Česko

Kontaktní adresa

Domov svaté Agáty Břeclav
třída kpt. Jaroše 1928/9
602 00 Brno
Česko

44990260
Kontaktní osoba
Leona Balgová
Telefon
605 233 401
Druh poskytované sociální služby
Azylové domy
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 18 do 60 let
Cílová skupina
  • oběti domácího násilí
  • oběti obchodu s lidmi
  • oběti trestné činnosti
  • osoby bez přístřeší
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Domov svaté Agáty  Břeclav je pobytová sociální služba určená těhotným ženám a dospělým osobám s dětmi. Azylový dům zajišťuje bezpečné prostředí a vede uživatele k samostatnosti. Podporuje je k aktivnímu řešení jejich životní situace, aby zajistili společnou budoucnost pro sebe a své děti.

Služba je poskytována dospělým ženám nebo mužům s nezaopatřenými dětmi, dospělým těhotným ženám od 4. měsíce těhotenství, kteří ztratili bydlení nebo nemají vhodné podmínky pro výchovu a péči o děti a nemohou nastalou situaci řešit vlastními silami nebo s podporou rodiny.

Kapacita

13 bytových jednotek, celkem 40 lůžek

Cíle služby

  • Poskytnout pomoc uživateli ve vyřizování osobních záležitostí.
  • Podpořit uživatele při vedení domácnosti a péči o děti.
  • Vést uživatele k vyrovnanému hospodaření s financemi.
  • Motivovat uživatele v hledání zaměstnání.
  • Podpořit uživatele při hledání bydlení.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.