Sídlo

Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Česko

Kontaktní adresa

Slezská diakonie Úsek Brno
Kamenná 11
639 00 Brno
Česko

Rok založení
2008
65468562
Statutární zástupce
Mgr. Zuzana Filipková Ph.D., zastoupení Úseku Brno PhDr. Mgr. Markéta Heroutová na základě generální plné moci
Kontaktní osoba
Mgr. Lucie Freibergová
Telefon
734 862 310
734 643 234
Druh poskytované sociální služby
Raná péče
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 7 let
Místo působnosti
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice
Cílová skupina
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Poradna rané péče DOREA poskytuje terénní služby formou odborné pomoci a podpory rodinám, ve kterých vyrůstají děti se zdravotním postižením a opožděným vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služby poskytujeme rodinám s dětmi od narození do 7 let věku dítěte: s opožděným psychomotorickým vývojem, s tělesným postižením, s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, kdy smyslové postižení není pro vývoj určující.

Službu rané péče poskytujeme na území celého Jihomoravkého kraje. 

Cíle poradny:

  • Podporovat rodiny při naplňování jejich přání a potřeb, pomoci jim zorientovat se a adaptovat na novou životní situaci.
  • Pomáhat pečujícím osobám v osvojení dovedností, které vhodným způsobem podporují vývoj dítěte.
  • Podporovat svépomocné aktivity a informovat veřejnost o rané péči, její potřebnosti a cílové skupině za účelem zvýšení vzájemného pochopení a respektu.

Posláním Poradny rané péče DOREA je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji. Provázení spočívá zejména v podpoře vývoje dítěte, adaptace rodiny na novou životní situaci a její zvládání, a podpoře začlenění rodiny do běžného života.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.