Sídlo

Třída kpt. Jaroše 7b
602 00 Brno - město
Česko

Rok založení
1995
653 48 893
Statutární zástupce
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
Kontaktní osoba
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
Mgr. Věra Růžičková
Telefon
+420 773 826 837
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 99 let
Místo působnosti
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice
Cílová skupina
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • etnické menšiny
 • oběti domácího násilí
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Sociálně aktivizační program je sociální službou pro rodiny s nezaopatřenými dětmi z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice, které se nacházejí v  obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte. Posláním naší služby je podpora a doprovázení rodin ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi nacházející se v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo. Jedná se o rodiny z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice.

Cílem služby je rodina, která samostatně zvládá řešit každodenní životní situace a vytváří takové podmínky, díky kterým děti mohou vyrůstat se svými rodiči v bezpečném a podnětném prostředí.

 • zajišťuje vzdělání dětí (plní povinnosti školní docházky na MŠ, ZŠ, SŠ),
 • zajišťuje podmínky pro psychosociální a motorický rozvoj dítěte (rodiče si s dětmi povídají, hrají, tvoří,
 • aktivně tráví čas se svými dětmi nebo zajišťují kroužky dle finančních možností),
 • má dovednosti v oblasti sociálních vztahů a komunikace (jsou nastavené a fungují rodičovské
 • kompetence, vztahy mezi členy rodiny a sociálním okolím),
 • má vyhovující bydlení (zajistí základní potřeby jako je teplo, čisto, hygienické zázemí),
 • má pravidelný příjem v dostatečné výši (zajistí základní potřeby jako je jídlo, ošacení,
 • hygienické potřeby, náklady na bydlení a vzdělávání dětí),
 • zajišťuje zdravotní péči všech svých členů (má zajištěné pojištění, lékaře-obvodní, dětské, specialisty).

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.