Sídlo

Třída kpt. Jaroše 7b
602 00 Brno - město
Česko

Kontaktní adresa

Hybešova 1417/5
69301 Hustopeče
Česko

Rok založení
1995
653 48 893
Statutární zástupce
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Schäferová
Mgr. Zuzana Gheza
Telefon
773 426 376
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 99 let
Místo působnosti
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice
Cílová skupina
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • etnické menšiny
 • oběti domácího násilí
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Sociálně aktivizační program je sociální službou pro rodiny s nezaopatřenými dětmi z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice, které se nacházejí v  obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte. Posláním naší služby je podpora a doprovázení rodin ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi nacházející se v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo. Jedná se o rodiny z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice.

Cílem služby je rodina, která samostatně zvládá řešit každodenní životní situace a vytváří takové podmínky, díky kterým děti mohou vyrůstat se svými rodiči v bezpečném a podnětném prostředí.

 • zajišťuje vzdělání dětí (plní povinnosti školní docházky na MŠ, ZŠ, SŠ),
 • zajišťuje podmínky pro psychosociální a motorický rozvoj dítěte (rodiče si s dětmi povídají, hrají, tvoří,
 • aktivně tráví čas se svými dětmi nebo zajišťují kroužky dle finančních možností),
 • má dovednosti v oblasti sociálních vztahů a komunikace (jsou nastavené a fungují rodičovské
 • kompetence, vztahy mezi členy rodiny a sociálním okolím),
 • má vyhovující bydlení (zajistí základní potřeby jako je teplo, čisto, hygienické zázemí),
 • má pravidelný příjem v dostatečné výši (zajistí základní potřeby jako je jídlo, ošacení,
 • hygienické potřeby, náklady na bydlení a vzdělávání dětí),
 • zajišťuje zdravotní péči všech svých členů (má zajištěné pojištění, lékaře-obvodní, dětské, specialisty).

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.