Sídlo

Císařova 394/27
69172 Klobouky u Brna
Česko

Kontaktní adresa

Sociálně terapeutické centrum Radost
Brumovice 242
69111 Brumovice
Česko

Sociálně terapeutické centrum Radost
Šafaříkova 1017/40
69301 Hustopeče
Česko

Rok založení
1990
18510949
Statutární zástupce
Petr Hejl, DiS.
Kontaktní osoba
Mgr. Anna Ožanová
Ivana Kronovetová, DiS.
Telefon
739 099 638
731 878 638
Druh poskytované sociální služby
Sociálně terapeutické dílny
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 16 do 64 let
Místo působnosti
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice
Cílová skupina
  • osoby se zdravotním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Chceme umožnit lidem se zdravotním postižením žít aktivní život, v němž mohou rozvíjet svou jedinečnost. Podporujeme je při rozvoji sociálních a pracovních dovedností, manuální zručnosti a kreativitě. Pomáháme jim vnímat okolní svět, uvědomovat si vlastní osobnost a emoce, nalézat motivaci a zažívat pocit bezpečí.

Služba je určena osobám s různým zdravotním postižením a s různou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, které potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků, dovedností a smysluplného využití volného času.

Chceme dosáhnout toho, aby uživatelé centra mohli smysluplně vyplnit svůj volný čas, který jejich vrstevníci zpravidla tráví v zaměstnání a zároveň měli příležitost potkávat se s novými lidmi a získávat nové zkušenosti.

Nabízíme:

  • Pracovní terapii – při výrobě svíček, mýdel, keramiky, v dřevodílně, při práci na zahradě, apod.
  • Aktivizaci a relaxaci – naučit se soustředění i uvolnění, pracovat s emocemi a zvládáním stresu (k tomu využíváme koncepty Bazální stimulace a Snoezelen).
  • Rozvoj schopností péče o vlastní osobu a domácnost – úklid, nakupování, příprava jednoduchých jídel, práce na zahradě, vycházky po okolí.
  • Pomoc při zvládání běžných životních situací – návštěva kulturních a zábavních akcí, užívání veřejné dopravy, hospodaření s financemi, plánování osobních aktivit, společenské chování.
  • Poradenství a rozvoj sociálních dovedností – podpora uživatelů v jednání s úřady, podpora verbální i písemné komunikace, využití prvků alternativní a augmentativní komunikace, obsahu telefonu, obsluha PC a využití internetu.

Jednotliví uživatelé mají individuální rozvrh činností v týdnu, během dne se střídají kolektivní a samostatné činnosti a samozřejmě také čas na odpočinek a relaxaci.

Provozní doba: pondělí – pátek od 8:00 do 16:00 hodin.

Maximální denní kapacita služby v obou zařízeních je 30 uživatelů.

STC Radost Brumovice - maximální denní kapacita je 20 uživatelů.
STC Radost Hustopeče - maximální denní kapacita je 10 uživatelů.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.