Sídlo

Císařova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
Česko

Kontaktní adresa

Chráněné bydlení Mirandie
Brumovice č.p. 438
691 11 Brumovice
Česko

18510949
Statutární zástupce
Petr Hejl, DiS.
Kontaktní osoba
Lenka Otýpková, vedoucí služby
Telefon
777 936 577
Druh poskytované sociální služby
Chráněné bydlení
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 18 do 64 let
Cílová skupina
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Chráněné bydlení Mirandie je registrováno v Registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 3983313.

Územní působnost: Jihomoravský kraj.

Poslání služby:

Dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením umožňujeme bydlet ve dvou samostatných domácnostech zapojených do přirozeného prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a ke každému přistupujeme s ohledem na jeho osobnost a individuální potřeby.

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé (tj. osoby starší 18-ti let): 

  • s mentálním postižením,
  • s mentálním postižením a poruchami autistického spektra,
  • s mentálním postižením a tělesným postižením.

Jedná se o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, jejichž zdravotní postižení a rodinná situace vyžaduje individuální podporu a péči včetně ubytování a stravování. Služba těmto osobám (uživatelům služby) zajišťuje potřebnou pomoc a podporu v komunikaci, sociálních vztazích, v sebeobsluze i v ostatních základních životních situacích. Služba je určena lidem trvale žijícím v Jihomoravském kraji, kteří jsou v době nástupu do služby mladší 60-ti let a patří do výše uvedené cílové skupiny.

Kapacita služby je 12 uživatelů.

Dlouhodobý cíl:

Usilujeme o to, abychom byli méně pečovateli a více spolupracovali. Snažíme se, abychom méně chránili a více tvořili otevřené společenství.

Stručný popis služby:

Obyvatelé chráněného bydlení žijí ve dvou samostatných domácnostech. Zapojují se do péče o domácnost, nakupování, přípravy jídla. Všechny pokoje jsou jednolůžkové, proto je pokoj soukromým místem obyvatel, které si mohou vyzdobit a dovybavit vlastním nábytkem.

Část klientů odjíždí během školního roku do školy v Morkůvkách, ostatní pak dochází do Sociálně terapeutického centra, kde mohou vyrábět svíčky, mýdla, textilní výrobky či výrobky ze dřeva.

V případě zájmu o naši službu nás neváhejte kontaktovat.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.