Sídlo

třída kpt. Jaroše 1928/9
602 00 Brno
Česko

Kontaktní adresa

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Stromořadní 8
690 02 Břeclav
Česko

Rok založení
1998
44990260
Statutární zástupce
Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
Kontaktní osoba
Bc. Hana Hajduchová
Telefon
775 950 094
Druh poskytované sociální služby
Terénní programy
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 16 do 80 let
Místo působnosti
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice
Cílová skupina
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Bližší specifikace poskytované služby

Naše zařízení je součástí Diecézní charity Brno - Oblastní charity Břeclav a nabízí své služby především uživatelům nealkoholových návykových látek a osobám jim blízkým. Vedle toho se podílíme na ochraně veřejného zdraví (např. sběr odhozených injekčních stříkaček) nebo spolupracujeme s dalšími organizacemi (např. základní a střední školy).

Poskytované služby jsou  bezplatné a nabízíme také možnost zůstat při jejich využívání v anonymitě.

Poskytované služby:

Poradenství - nabízíme diskrétní poradenství, slibujeme zaručené informace z oblasti zdravotní, sociálně-právní nebo léčby závislostí. Pokud nejsme schopni požadované informace zjistit a předat, zprostředkujeme služby dalších odborníků.

Zprostředkování léčby - nabízíme kontakty na detoxy, psychiatrické léčebny, resocializační terapeutické komunity nebo doléčovací programy. Pomůžeme tato zařízení zkontaktovat a vyřídit všechno potřebné pro nástup léčby. Tato služba není poskytována anonymně. 

Výměnný program - tuto službu mohou využívat všichni zájemci při možnosti zachování naprosté anonymity. K čistým injekčním setům uživatel obdrží v přiměřeném množství další materiál: dezinfekční tampony, bavlněné filtry, buničinové čtverce a vodu do injekcí. Uživatelům heroinu nabízíme také balenou kyselinu askorbovou a alobalovou folii pro inhalaci. Jako alternativu k injekčnímu užití nebo šňupání nabízíme kapsle, ve kterých můžete drogu spolknout.

Krizová intervence - nabízíme okamžitou pomoc při řešení krizových psychických stavů a kontakt na další odbornou pomoc.

Zdravotní ošetření - provádíme ošetření oděrek a ran, základní ošetření počínajících abscesů a úkony k poskytnutí první pomoci.

Asistenční služba - nabízíme doprovod na jednání s nejrůznějšími úřady, cílem je podpořit uživatele drog v hájení jeho práv.

Terénní program Hustopeče probíhá pravidelně každé úterý v čase 12:00 - 16:00 hodin, nejen v samotném městě Hustopeče, ale i v okolních obcích, které pod Hustopeče spadají.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.