Sídlo

nám. Míru 169/1
691 72 Klobouky u Brna
Česko

Rok založení
2007
00283258
Statutární zástupce
Pavel Volek, starosta
Kontaktní osoba
Jana Šabirová, DiS.
Telefon
519 361 581
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 83 do 89 let
Místo působnosti
Klobouky u Brna
Cílová skupina
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Pečovatelská služba pomáhá klientům při:

  • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. samostatný pohyb, podpora při oblékání/svlékání, péče o zdraví a bezpečí, podpora rodičovských kompetencí … ),
  • pomoc při osobní hygieně (např. denní hygiena, pomoc při mytí a koupeli, výkon fyziologické potřeby …),
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. dovoz nebo donáška jídla, příprava a příjem stravy …),
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. udržování domácnosti, péče o boty, oblečení, nakládání s odpady, běžné nákupy, velký nákup …),
  • zajištění kontaktu se společenským prostředím (např. společenské kontakty, orientace v čase a prostoru, komunikace, seberealizace, využívání běžných veřejných služeb, uplatňování práv a oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí … ).

Cílem je zajistit klientům život srovnatelný s jejich vrstevníky tak, aby v dobré psychické a fyzické kondici co nejdéle setrvali v jejich přirozeném prostředí.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.