Sídlo

Školní 957/15
693 01 Hustopeče
Česko

Rok založení
2016
03331270
Statutární zástupce
Mgr. Radka Donné
Kontaktní osoba
Mgr. Radka Donné
Telefon
724 364 433
Druh poskytované sociální služby
Raná péče
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 1 do 7 let
Místo působnosti
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice
Cílová skupina
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Poslání rané péče:

Posláním rané péče Čtyřlístek je provázení rodiny prvními roky života dítěte, které má potíže ve vývoji nebo zdravotní postižení. Formou pravidelných návštěv v rodině a prostřednictvím odborného poradenství podporujeme rodinu tak, aby mohla naplňovat potřeby svého dítěte s ohledem na jeho zdravotní omezení v přirozeném prostředí rodiny. Rovněž přispíváme k sociálnímu začleňování rodiny do běžného života. 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.