Slovo paní starostky

Vážení přátelé.

Právě si prohlížíte informační systém o sociálních službách v ORP Hustopeče, který vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb s cílem přiblížit služby v regionu všem potenciálním zájemcům.

Informační systém sociálních a vybraných návazných služeb poskytovaných v ORP Hustopeče je určen široké veřejnosti, zejména potenciálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům či osobám blízkým. Může však být také přínosem pro pracovníky na obcích nebo pro poskytovatele sociálních služeb. Tito pracovníci pak mohou katalog využít především jako nástroj pro poskytnutí kvalitního základního sociálního poradenství potencionálním uživatelům služeb.

Informační systém sociálních služeb ORP Hustopeče vznikl proto, aby nabídka sociálních služeb regionu Hustopečska byla přístupnější a vyhledávání co nejjednodušší především pro ty občany, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc sociálních služeb.

Pevně doufám, že elektronický katalog sociálních služeb bude přínosem nejen pro samotné uživatele služeb, ale také pro zájemce o sociální služby či studenty nebo samotné poskytovatele.

Hana PotměšilováHana Potměšilová

starostka města Hustopeče