O CPKP VÝCHODNÍ MORAVA

Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále CpKP VM) je nestátní nezisková organizace, která podporuje účast veřejnosti a občanských organizací na rozvoji obcí, měst a krajů, realizuje projekty v oblasti místního udržitelného rozvoje a v oblasti vzdělávání, podpory a posilování nestátních neziskových organizací.

CpKP východní Morava má bohaté zkušenosti se zapojováním veřejnosti do rozhodování státní správy a samosprávy, především v oblasti podpory plánování dostupnosti sociálních služeb:

V projektu KPSS na Otrokovicku působilo CpKP VM od roku 2006 v roli metodika a moderátora akcí, podíleli jsme se také na vzdělávání poskytovatelů soc. služeb. Tento projekt byl oceněn 1. místem v soutěži 'O lidech s Lidmi - Ceny za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO'.

Během realizace KPSS jsme se podrobně seznámili s potřebami a problémy zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb. Metodicky jsme dohlíželi na řadu analytických průzkumů (analýzy poskytovatelů soc. služeb, zdrojů systému soc. služeb, potřeb uživatelů soc. služeb apod.), vzdělávací semináře na témata komunikačních dovedností a zavádění standardů kvality, veřejná setkání za účelem tvorby SWOT analýzy a sběru připomínek ke komunitním plánům, facilitovali jsme jednání pracovních a řídících skupin při tvorbě vize rozvoje sociálních služeb a při formulování cílů a jejich rozpracování do aktivit. Zpracovali jsme závěrečné strategické dokumenty.

Na procesech KPSS se podílely desítky poskytovatelů z celého ZK, jejichž působnost přesahuje hranice území, kde KPSS probíhalo. Mezi další zkušenosti CpKP VM v oblasti poskytování sociálních služeb patří účast na veřejné zakázce MPSV ČR 'Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb'.

Realizujeme projekty financované z OP LZZ a mezinárodní projekt NAEP.