Partnerem projektu je město Hustopeče a DSO Mikroregion Hustopečsko.

 

Starosta města: PaeDr. Hana Potměšilová

Vedoucí sociálního odboru: Tomáš Laz, PhDr.

Předseda DSO: Mgr. Radek Valenta

 

Dukelské nám. 2

693 01 Hustopeče

Odbor sociálních věcí

Vedoucí sociálního odboru: Tomáš Laz, PhDr.

Poskytuje odborné sociální poradenství. 
Provádí šetření sociální situace klientů, realizuje přímou práci s klienty a depistáž.
Sleduje a vyhodnocuje potřeby občanů města v sociální oblasti a navrhuje jejich řešení.
Zajišťuje agendu spojenou s poskytováním dotací neziskovým organizacím v oblasti sociálních služeb, podpory rodin a zdravotnictví.
Vydává parkovací průkazy „O7“ označující vozidlo přepravující osobu ZTP nebo ZTP/P.  
Vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení a bytů v domě zvláštního určení.
Zpracovává žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.
Provádí vidimaci a legalizaci.
Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí.

Organizačně a technicky zabezpečuje činnost Sociální komise RM a Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.
Koordinuje Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Hustopečsko.  

Zajišťuje výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.
Vydává průkaz ke službě Senior taxi.
Vydává Euroklíče.
Zajišťuje výkon veřejného opatrovníka. 

https://www.hustopece.cz/

http://www.hustopecsko.net/