Kdo je kdo v komunitním plánování sociálních služeb

  Sociální služby někdo zadává, někdo je poskytuje a někdo je užívá.

  • Zadavatelé sociálních služeb – v celostátním měřítku jde o obce, statutární města, krajské úřady a ministerstvo (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Co se týče Bystřice pod Hostýnem, je to pak samotné město a obce v rámci ORP.
  • Poskytovatelé sociálních služeb – organizace a instituce, jež sociální služby poskytují či provozují.
  • Uživatelé sociálních služeb – lidé, kteří se potýkají s problémy vycházejícími z jejich nepříznivé sociální situace anebo jsou odkázáni na pomoc druhých. Např. jde o tělesně postižené, mentálně postižené, osoby bez přístřeší, seniory, příslušníky etnických menšin atd.

  Tyto tři skupiny společně tvoří tzv. triádu, která je základem pro komunitní plánování sociálních služeb (viz dále).

  Aktuální údaje o dostupných sociálních službách jsou uvedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb.