Sídlo

Němčičky 96
691 07 Němčičky
Česko

Rok založení
2012
29374740
Statutární zástupce
Bc. Blanka Miličková
Kontaktní osoba
Bc. Blanka Miličková
Telefon
777 708 765
Druh poskytované sociální služby
Odlehčovací služby
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 60 do 99 let
Místo působnosti
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice
Cílová skupina
  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

 

„Posláním Domovinky Němčičky o. p. s. je poskytnout odlehčovací pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem je odlehčit rodině při péči o osobu se sníženou soběstačností, v době kdy pečující osoba nemůže tuto péči poskytnout, nebo potřebuje čas na odpočinek, proto abychom udrželi osobu, o kterou je pečováno co nejdéle doma.“

 

Cílem odlehčovací služby je:

  • Zajistit péči o klienta v době, kdy se o něj nemohla pečující osoba postarat.
  • Zajistit klientovi, o kterého je pečováno, aktivity dle jeho přání a zvyků, tak aby vedly k udržení dosavadních dovedností a schopností.

 

Služba je určena:

  • Seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností od 60 let, o které je pečováno v domácím prostředí jinou osobou. (Osoby, kterým neumožňuje zdravotní stav zůstávat sám v domácnosti. Osoby, které trpí pocitem osamocení. Osoby se ztíženou pohyblivostí. Osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou).
  • Pobytová odlehčovací služba je poskytována zájemcům s trvalým bydlištěm nebo dočasným pobytem v mikroregionu Hustopečsko.
  • Odlehčovací služba je poskytována na dobu určitou, nejdéle na dobu 3 měsíců. Službu lze v případě potřeby a zvážení okolností využít i opakovaně.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.