Sídlo

Dukelské nám. 2/2
693 01 Hustopeče
Česko

Kontaktní adresa

Žižkova 1
693 01 Hustopeče
Česko

Rok založení
2007
00283193
Statutární zástupce
PaedDr. Hana Potměšilová - starostka
Kontaktní osoba
Mgr. Monika Trčková, DiS.
Telefon
702 207 313
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 99 let
Místo působnosti
Hustopeče
Cílová skupina
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Organizační složka Penzion a pečovatelská služba Hustopeče poskytuje celoroční ubytování v bytech zvláštního určení a zabezpečuje základní péči prostřednictvím pečovatelské služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a osobám ohroženým sociálním vyloučením, bez věkového omezení.

Tato organizační složka sdružuje:

1. Dům - Penzion pro důchodce, Hustopeče, Žižkova 1,

2. Terénní pečovatelská služba,

3. Služba Seniortaxi.

 

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

  • zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí,
  • má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
  • udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím,
  • má vytvořeny podmínky pro seberealizaci,
  • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby) a využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.