Sídlo

Mrštíkova 122/1
69301 Hustopeče
Česko

Kontaktní adresa

Osobní asistence
Mrštíkova 122/1
69301 Hustopeče
Česko

Rok založení
2004
26991560
Statutární zástupce
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Kontaktní osoba
dispečink
Telefon
775 246 954
Druh poskytované sociální služby
Osobní asistence
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 18 let
Místo působnosti
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice
Cílová skupina
  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - ranní vstávání, oblékání, převlékání, přesuny (např. lůžko-vozík), úprava oděvu, vlasů, večerní ukládání.
  • Pomoc při osobní hygieně - mytí (včetně mytí na lůžku), koupání/sprchování dle individuálních podmínek, péče o ústa, oči, uši, přesuny na WC, podání močové láhve, očista po provedení toalety, stříhání nehtů na rukou i nohou.
  • Pomoc při zajištění stravy v domácím prostředí - pomoc při přípravě stravy dle individuálních požadavků uživatele (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), po dohodě možná také donáška obědů. Podávání a porcování stravy, podávání stravy v obvyklém denním režimu uživatele         ve formě dle zvyku uživatele (porcování na kousky, mletí, úprava kaše apod.), příprava a podání nápojů.
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti - zajištění a donáška malého nákupu, provedení běžného drobného denního úklidu (mytí nádobí, zametání, mytí podlahy, zalévání květin), praní prádla v domácnosti uživatele v automatické pračce, sušení prádla, žehlení. POZOR! Osobní asistence neprovádí rozsáhlé generální úklidy domácností.
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - doprovod do školy, na kurzy, do spolků a zájmových aktivit. Pomoc při naplňování volného času dle individuálních přání - procházky, předčítání knih, drobné ruční práce, povídání a naslouchání...
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod při zajišťování běžných věcí, doprovod na kulturní akce (např. koncerty, divadelní představení), doprovod na návštěvy rodiny, přátel...
  • Naplňování duchovních potřeb - doprovod do kostela a asistence během bohoslužeb, zprostředkování duchovní péče (návštěva kněze, kazatele, pastora v domácnosti), společná modlitba, předčítání z Bible.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem, zprostředkování dalších kontaktů (např. právník), pomoc při vyplňování žádostí a jednání s úřady.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.