Právě jste vstoupili do databáze poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací poskytující sociální pomoc na území DSO Mikroregion Hustopečsko.

Naším cílem bylo vytvořit ucelený přehled organizací zainteresovaných v sociální oblasti a sjednotit informace o dostupnosti sociálních služeb na daném území DSO. Samotné vyhledávání dle nastavených filtrů vám zjednoduší nalezení toho správného poskytovatele sociálních služeb, který odpovídá vašim specifickým požadavkům.

K vyhledávání též můžete využít předdefinovaných tlačítek pod hlavní nabídkou. Volby filtrů provedete kliknutím do pole filtru a výběrem příslušné kategorie. K dispozici též máte fulltextové vyhledávání, kam stačí zadat i část vámi hledaného textu.


 

Práh jižní Morava, z.ú.

Druh poskytované sociální služby
Sociální rehabilitace
Cílová skupina
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Kontaktní osoba
Mgr. Jiří Šupa Ph.D.
Telefon
733 643 341

Ratolest Brno, z.s.

Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
oběti domácího násilí
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Schäferová
Mgr. Zuzana Gheza
Telefon
773 426 376